Tầm Nhìn - Sứ Mệnh TVNGROUP

1. TẦM NHÌN

Năm 2020:

– Trở thành đơn vị phân phối Bất Động Sản uy tín Top 10 thị trường Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa.

Năm 2025:

– Trở thành đơn vị cung cấp Dịch vụ Bất Động Sản uy tín hàng đầu Việt Nam.

– Trở thành nhà đầu tư Bất Động Sản chuyên nghiệp.

2. SỨ MỆNH

– Thực hiện hóa ước mơ tối thiểu mỗi gia đình có một ngôi nhà mơ ước của người Việt Nam.

– Kênh thông tin chính xác, sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm nhằm giúp thị trường Bất Động Sản phát triển bền vững và minh bạch. Song song đó thúc đẩy nền kinh tế cả nước từng bước phát triển.

– Đơn vị đầu tàu trong công tác đào tạo và hướng nghiệp nguồn nhân lực trong thị trường Bất Động Sản. Giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

0816.253.253 Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến